Usporiadateľ: Občianske združenie R.T.T. Klub           

Dátum:            03. september 2022 (sobota)

Prezentácia:    Centrum obce Benice

Popis trate:      Nespevnený povrch,  lúka/lesný terén

Štartujú:           Pretekári, ktorí sa najneskôr 30 minút pred štartom prihlásia na prezentácii.

Štart:                 10:30 hod (deti a juniorské kat. 10:15 hod, NW 10:10)

Štartovné:        8 € (prihlásenie vopred)

                           10 € na mieste

Kategórie:        

Deti do 4 rokov              cca 100m

Deti od 5 do 9 rokov             400m

Juniori (do 15 rokov)             800m

Juniorky (do 15 rokov)          800m

Muži do 39 rokov

Muži od 40 do 49 rokov

Muži od 50 do 59 rokov

Muži od 60 rokov

Ženy do 34 rokov

Ženy od 35 do 49 rokov

Ženy od 50 rokov

Ženy 5 km

Muži 5 km

Novinka:           

NW Muži 10 km

NW Ženy 10 km

Program:      

od 8:00            prezentácia – registrácia

10:00          otvorenie 9.ročníka behu/výklad trate

10:10           štart pretekárov NW muži a ženy

10:15           štart kategórii Deti a Junior/ky

10:30          štart všetkých kategórii

13:00          vyhodnotenie všetkých kategórií

13:30          tombola

Dĺžka tratí:     

10km (9960m) , prevýšenie 226 metrov

5km, (rovinatý profil)

Upozornenie:   

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.       Usporiadateľ nezodpovedá za škody počas pretekov.

Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku.

Informácie:      R.T.T. KLUB, Benice 69 

           Tel:         0914 327 484                     

         Web:        http://www.rtt-klub.sk

        Email:       rtt@rtt-klub.sk

Share This