Propozície behu

Ozdínske jamy a vrchy – 6. interaktívny beh Ozdínskym chotárom 2022

Organizátor: Ozdínske jamy a vrchy o. z.
info: ( 0902 891 502, juraj.jablonsky@biofarmaozdin.sk,   Ozdínske jamy a vrchy
Partneri: ACTIVE PLANET Outdoor centrum, Urpiner, LARA BAGS, Cinema+, Creative Business Studio, Slovenská pošta, LION CAR, COLORLAK.
Miesto konania: obec Ozdín.
Dátum konania: 29.08.2022, pondelok – štátny sviatok
Registrácia: on-line na internetovej stránke www.activeplanet.sk, alebo osobne 29.08.2022 od 8:00 do 9:30
Prezentácia a prebratie čísel:

osobne 29.08.2022 od 8:00 do 9:30

Meranie časov: profesionálna časomiera.
Šatne a WC: budú na mieste. Uložené veci nebudú strážené.
Poistenie: organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdravý alebo majetku spojené s pobytom bežcov na športovom podujatí. Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Výsledky: vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom bude po 12. hodine. Výsledky po skončení podujatia budú dostupné na internetovej stránke www.activeplanet.sk.

Prihlásením na preteky dávajú bežci súhlas organizátorom na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa zákona 122/2013 Z. z. Súhlas je platný až do odvolania, ktoré je potrebné doručiť písomne, alebo emailom na adresu OZ Ozdínske jamy a vrchy.

Trať: 12,5 km s 550 m prevýšením. Stredne náročný okruh so štartom a cieľom oproti OÚ Ozdín, vedie na konci dediny smerom ku kostolu po žltej miestnej turistickej značke cez Zvonové jamy so stúpaním na Vrchhrad (589mnm) – 2,1 km. Na Vrchhrade je vrchárska prémia, na ktorej bude vyhodnotená najrýchlejšia bežkyňa a najrýchlejší bežec. Potom do sedla Pod Soliskom 3,7 km, kde končí žltá značka a pokračuje sa po modrej turistickej značke až ku krížu na Šutovej jame (741mnm) 6,5 km tu sa beží po zelenej turistickej značke. Z lúk na Šutovej jame nasleduje zbeh do lesa po asfaltovej ceste 8,3 km, z asfaltovej cesty rovno dole zvážnicou do lesa 10,7 km, nasleduje beh po lúke medzi kravičkami a býčkami a na koniec cez horný koniec obce popri hasičskej zbrojnici do cieľa.

Celá trať je označená červenožltým značením.

Povrch: beží sa po existujúcom turistickom chodníku s prirodzene zhutneným povrchom, lesný chodník, zvážnica, lúky a asfalt.
Občerstvenie: úvodné 2 km na lúkach na Zvonových jamách černice – voľný zber,

2,1 km na Vrchhrade,

6,5 km Šutova jama,

po behu voda, pivo, guláš, buchta, ovocie

Štart: Beh Ozdínskym chotárom 29.08.2022 o 10:00
Kategórie: A – muži do 39 rokov vrátane / rok narodenia 1983 až 2007

B – muži od 40 rokov / rok narodenia 1982 a starší

C – muži od 50 rokov / rok narodenia 1972 a starší

D – ženy do 39 rokov vrátane / rok narodenia 1983 až 2007)

E – ženy od 40 rokov / rok narodenia 1982 a staršie

F – ženy od 50 rokov / rok narodenia 1972 a staršie

kategórie budú otvorené, ak počet pretekárov v kategórii bude viac ako 3, inak sa kategórie zlučujú.

Štartovné: 9 € pri registrácii na internetovej stránke www.activeplanet.sk do 28.8.2022 do 20:00 hod. prevodom na účet v Fio banka, a.s. IBAN: SK37 8330 0000 0029 0153 6565, alebo osobne v deň podujatia 10 €. Do variabilného symbolu pri platbe uviesť dátum narodenia bežca v tvare RRRRMMDD (R-rok, M-mesiac, D-deň) a do správy uviesť meno a priezvisko.
Štartovné zahŕňa: pamätné štartovné číslo s logom podujatia, občerstvenie na trati, občerstvenie po behu a prekvapenie.
Odmeny: Beh hor brehom – horská prémia na Vrchhrade 589 mnm, prvá žena a prvý muž získajú odmenu.

Prví traja bežci z každej kategórie získajú vecné ceny.

Každý účastník behu bude obdarovaný malým prekvapením.

A ďalšie info: účastníci behu ako aj hostia majú možnosť kúpiť si med a všakovaké roľnícke výrobky z dvora. Takže príďte do našej krásnej dediny s rodinami, deťmi a priateľmi a zažite pekný sviatočný deň.

 

 

Beh Ozdínskym chotárom: 12,5 km s 550 m prevýšením.

  • facebook

Share This