Mesto Krásno nad Kysucou pozýva všetkých bežcov na ___. ročník cestného behu Krásňanská desiatka, ktorá sa uskutoční dňa 06. novembra 2022 o 10:00 hod. na štadióne TJ Tatran v Krásne nad Kysucou. Prezentácia od 08:00 hod. do 09:45 hod. na mieste konania.

Štartuje sa v kategóriách:

Muži:
A – do 39 rokov
B – veteráni od 40-49 rokov
C – veteráni nad 50 rokov

Ženy:
D – do 34 rokov
E – od 35 rokov

Žiaci:
Mladší – 1. až 5. ročník – 800m
Starší – 6. až 9. ročník – 3 000m

Štartovné pre kategórie mužov a žien je 8,-€. Žiacke kategórie sú bez poplatku a len pre neregistrovaných bežcov.

Online registrácia:

SPÔSOBY PLATENIA ŠTARTOVNÉHO
1. Bankovým prevodom. Akceptované budú platby uhradené do 4.11.2022. Zaplatené štartovné sa späť nevracia.
Bankový účet: VÚB, a.s.,
IBAN: SK 23 0200 0000 0000 1092 5322
Variabilný symbol: 10112019
Informácia pre príjemcu: napísať meno, priezvisko

2. Platba v hotovosti pri „oneskorenej“ registrácii (platí len pre osobné registrácie na mieste prezentácie pretekárov)

Pre víťazov budú pripravené finančné odmeny a tiež prémia za prekonanie časového rekordu 10 km trate. Každý pretekár dostane hodnotný suvenír.

Bližšie informácie: Jaroslav Pagáč, tel. č. +421917529045, e-mail: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk

Share This