LEVICKÁ  DESIATKA

Organizátor : Mesto Levice a komisia MsZ športu

Riaditeľ pretekov: Ing. Igor Varga

Termín a čas podujatia : 06.11.2022   14.00 hod.

Miesto podujatia: Levice

Štart a cieľ: Holubyho ul. – zadný vchod do mestského úradu / štart detí 0-6rokov, 7- 12 rokov zvlášť a všetky ostatné kategórie spolu )         

Hlavná kategória beží tri okruhy (1 okruh=cca 3333m).

Každý beží koľko okruhov zvládne.

Každý účastník behu zodpovedá za svoju bezpečnosť a zdravotný stav.

Za osoby mladšie ako18 rokov zodpovedajú rodičia.

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené účastníkom podujatia.

Organizátor zabezpečí hliadku prvej pomoci, pitný režim a malé občerstvenie.

Organizátor zabezpečí dopravnú hliadku na ulici: Kittenbergera, Záhradná, Komenského a  Rozmarínová

Šatňa – WC: prízemie budovy MsÚ

Hodnotenie: –  I. miesto – muži, ženy, deti 2016 a mladšie, 2010-2015

                        II. miesto – muži, ženy, deti 2016 a mladšie, 2010-2015

                        III. miesto – muži, ženy, deti 2016 a mladšie, 2010-2015      najstarší účastník podujatia

Každý účastník získa medailu.

Myšlienkou podujatia je vytvárať záujem o rekreačný beh ako nenáročnú a zdraviu prospešnú aktivitu.

Meranie časov – elektročasomiera – čipový systém

Je potrebné sa registrovať online na:

  www.casomierapt.com 

   od 01.10.2022 do 05.11.2022 do 12:00h

Prezentácia na mieste MsÚ nebude možná.

Kto sa nestihne na čas zaregistrovať bude sa môcť zúčastniť Levickej 10 ale nebude sa mu merať čas!!                                                                  

Share This