MESTO   KROMPACHY

Komisia školstva a športu pri MsZ v Krompachoch,

usporiada

56. ročník

BEHU ULICAMI MESTA KROMPACHY

Usporiadateľ:    Mesto Krompachy, Komisia školstva a športu pri MsZ

Termín:                     9. október 2022 ( nedeľa )

Prihlášky:                  prihlásiť sa je možné hodinu pred štartom alebo na:     

                                      jan.znanec@krompachy.sk, 053/4192220  

Štartovné:               5 € okrem žiakov, dorastencov a pretekárov nad  60 rokov

Kategórie:           dievčatá a chlapci do 6 rokov                                                                   100 m

                               najmladšie žiačky, žiaci roč. 2013 – 2015 /7, 8, 9 r /                        400 m     

                               mladšie žiačky, žiaci roč2010 – 2012  /10, 11, 12 r/                          500 m

                               staršie žiačky, žiaci roč. 2007- 2009 /13, 14, 15 r/                             700 m

                               mladšie dorastenky  roč. 2005- 2006  /16, 17 r/                               1 000 m

                               mladší dorastenci  2005- 2006  /16, 17 r/                                           2 000 m

                               juniorky roč. 2003- 2004 /18, 19 r/                                                      2 000 m

                               juniori roč. 2003 – 2004 /18, 19 r/                                                         3 000 m

                               MUŽI:              kategória A do 39 rokov  /1983 a mladší /            6 000 m

                                                            kategória B 40 – 49 rokov  /1973 – 1982/               6 000 m

                                                            kategória C 50 – 59 rokov  /1963 – 1972/               6 000 m

                                                            kategória D od 60  rokov 1962 a starší /                6 000 m

                               ŽENY:              kategória E do 34 rokov  1988 a mladšie /           6 000 m

                                                            kategória F od35- 49 rokov  /1987 – 1973 /         6 000 m  

                                                            kategória G 50 a viac rokov  /1972 – 1963/          6 000 m 

                                                            kategória H 60 a viac rokov  1962  a staršie/      6 000 m

Trať:                 povedie ulicami mesta /asfalt/

Časový rozpis:  Prezentácia: 7, 30 – 8, 30  hod.  mládež.  kategórie,  10,30  hod.  muži, ženy na MsÚ

                             Štart:              9,00 hod, žiaci, dievčatá a chlapci do 6 rokov,  priebežne ostatní,

                                                            11,00 hod. muži, ženy

                            Obed:              obedové balíčky

Šatne               :           ZŠ  Zemanská  2,  za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.

Preteká sa      :           podľa pravidiel ĽA a tohto rozpisu.

Ubytovanie     :           na požiadanie a  náklady vysielajúceho oddielu.

Úhrada           :           pretekári štartujú na náklady vysielajúcej TJ

Ceny               :           prví traja v kategórii dospelých budú odmenení finančne.

Víťaz v kategórii hlavných pretekov sa stáva držiteľom putovného   pohára na 1 rok.

Upozornenie:     pretekári zodpovedajú za vlastnú  bezpečnosť

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, každý účastník súhlasí s tým, aby organizátor podujatia mesto Krompachy  spracoval jeho osobné údaje uvedené v prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov na tomto podujatí.

Súčasne udeľuje organizátorom podujatia odvolateľný a bezplatný súhlas na použitie fotodokumentácie a videodokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie podujatia.

Igor Jendruch, v.r.                                                              Ing. Iveta Rušinová, v.r.

              predseda komisie                                                                        primátorka mesta

Share This