OBEC BOBROVEC, ŠK BOBROVEC – LYŽIARSKY ODDIEL
39. ročníka behu do vrchu pod názvom
„Choď ako môžeš“

Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:		Obec Bobrovec, ŠK Bobrovec - Lyžiarsky oddiel
2. Technické zabezpečenie:	Lyžiarsky oddiel ŠK Bobrovec
3. Termín:			05. novembra 2022
4. Kategórie:			Škôlkári
				Mladší žiaci, žiačky – 2013 - 2016 
				Starší žiaci, žiačky – 2007 - 2012 
				Juniori, juniorky – 2003 - 2006
	            Ženy do 34r. – 2002 – 1988
	            Ženy 35-49 r. – 1987 - 1973			        			
                Ženy 50-59 r. – 1972 – 1963          						        
                Ženy 60 r. a st.						
	            Muži do 39 r. – 2002 - 1983							
                Muži 40 – 49 r. – 1982 - 1973				 
	            Muži 50 – 59 r. – 1972 - 1963						 	
                Muži 60 – 69 r. – 1962 - 1953							
                Muži 70 r. a st.
5. Miesto štartu:		Bobrovecký kameňolom					
6. Prihlášky:			do 4.11.2022 do 18.00 hod. elektronicky na :
                
Choď ako môžeš
05. novembra 2022 v kancelárii preteku od 7.00 do 9.00 hod Prezentácia preteku bude na Obecnom úrade v Bobrovci Na štarte nebude možné prihlásiť sa 7. Kancelária preteku: Obecný úrad Bobrovec č. 90, v priebehu preteku a po jeho skončení na "Chata pod Náružím" v Červenci v cieli 8. Ubytovanie: Organizátor nezabezpečuje 9. Stravovanie: Nebude zabezpečené s výnimkou kalorického 10. Doprava: Vlastná 11. Úhrada: Na náklady vysielajúcich zložiek, vlastná 12. Zdravotná služba: Horská služba na Slovensku – Západné Tatry – Juh 13. Upozornenie: Pretekári a obecenstvo sa zúčastňujú preteku na vlastné nebezpečie.Mimo doby trvania preteku platí pre pohyb v horách Zákon o horskej službe č. 567/2005, platný od 1.7.2006. Technické ustanovenia 1. Trasa: Štart 820 m.n.m. - cieľ 1420 m n.m., rozdiel 600m 2. Povrch trate: Lesná cesta, chodník 3. Disciplína: Beh do vrchu 4. Štartujú: Registrovaní a neregistrovaní pretekári s platnou priebežnou lekárskou prehliadkou do jedného roka 5. Prezentácia: Podľa časového rozpisu 6. Štartovné: 10 € za jedného pretekára -platba v hotovosti pri prezentácii 7 € žiaci, 1€ škôlkári 7. Občerstvenie: V zmysle platných hygienických nariadení RÚVZ LM 8. Ceny: Víťazi na prvých troch miestach dostanú medaily a finančné poukážky 9. Vyhlásenie výsledkov: Po skončení preteku na chate v Červenci. 10. Protesty: Podáva vedúci alebo individuálne s vkladom 7 € 11. Časový rozpis: Do 9.00 hod. - prezentácia a pridelenie štartovných čísel. 9.45 hod. - vývoz osobných vecí pretekárov do cieľa 10.00 hod. - štart kategórií : škôlkári, žiaci, , juniori, ženy , muži nad 50 rokov 10.30 hod. - štart kategórií : muži do 50 rokov 12. Dôležité upozornenie: Upozorňujeme pretekárov, aby svoju výstroj zamerali na zimné podmienky. Pretek sa uskutoční za každého počasia. Muži A, B Prémia pri vytvorení nového traťového rekordu je 50 € (22:34 min.) Výsledky budú uverejnené na: http://www.beh.sk/, http://bobrovec.eu,http:// https://casomierapt.com/vysledky/ Milan Rak, riaditeľ preteku
Share This