Hlavný organizátor: Obec Miloslavov

Miesto konania: Miloslavov – Alžbetin dvor

Dátum: 15.4.2023 – sobota

Disciplína: amatérsky  beh

– povrch: Čiastočne asfaltový, časť zámková dlažba, časť prírodný povrch
– trať dospelí: okruh má cca 6km

– trať deti: okruh má cca 1,5 km

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

8:30 – 9:30 hod –  prezentácia bežcov, registrácia last minute

9:30 – 10:30 – detský beh

10:30 hod rozcvička bežcov dospelí a deti 15+

10:50 hod štart behu na 6 km

12:20 hod vyhodnotenie

K behu vás povzbudí hudobný program

Technické zázemie: Verona bufet

Účastnícky limit: 400 bežcov

Účastnícky limit môže byť upravený na základe rozhodnutia organizátora.

Časový limit: 1,5hodiny

Kategórie:

6 km trasa muži – ženy

1,5 km trasa deti od 6 rokov

Štartovné:

Deti 15+ a dospelí: 6 € online registrácia do 10.4.2023 (10 € na mieste v deň preteku)

Deti 6+ až 14 rokov: 3 € online registrácia do 10.4.2023 (6€ na mieste v deň preteku)

Link na registráciu: https://casomierapt.com/event/miloslavovsky-beh-2023/

Štartovný balíček obsahuje:

štartové číslo a čipom na meranie času

občerstvenie na trati, cukrová vata pre deti

rýchla zdravotná a záchranná služba na trati a v cieli behu
pre deti cukrová vata

Bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia a najneskôr 10.4.2023 o 23:59

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.

V prípade neuhradenia štartovného poplatku do stanoveného termínu, si organizátor vyhradzuje právo Vašu nekompletnú registráciu stornovať.

Po pripísaní úhrady na účet bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Oznámenie neúčasti :

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Výmena bežca:

V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne (emailom) najneskôr do 10.4.2023 Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi (Meno, priezvisko, rok narodenia, email, telefón,…)

Štartovné číslo preberá už nový účastník.

Meranie časov a výsledky:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť Časomiera PT. Čip tvorí súčasť štartového čísla a bude odovzdaný na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke https://casomierapt.com na web stránke podujatia. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:

Odmenení prví 3 bežci v kategóriách ženy, muži a deti dostanú víťazné poháre a vecné dary od sponzorov podujatia.

Poistenie:

Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená v priestore štartu a cieľa a na trase behu.

Pokyny pre bežcov:

Parkovanie je možné na vyznačených parkoviskách v okolí.

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomierua spracovanie výsledkov podujatia.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo zmeny trasy.

Share This