DYNASPORT BEH NA ROKOŠ 2023

Dátum a miesto:              1.5.2023 (pondelok) na nádvorí obecného úradu v Nitrianskom Rudne

Dĺžka trate:                        6,5 km

Prevýšenie:                       700m

Povrch:                                1,5km asfaltová cesta, zvyšok turistický chodník

Kategórie:                          Juniori  ročník narodenia 2004 a mladší
                                               Juniorky ročník narodenia 2004 a mladšie

                                               Muži A ročník narodenia 1984-2003
                                               Muži B ročník narodenia 1974-1983
                                               Muži C ročník narodenia 1964-1973
                                               Muži D ročník narodenia 1963 a starší
                                              
                                               Ženy A ročník narodenia 1989-2003
                                               Ženy B ročník narodenia 1974-1988
                                               Ženy C ročník narodenia 1964-1973
                                               Ženy D ročník narodenia 1963 a staršie

Organizátor:                      Dobrovoľný hasičský zbor Nitrianske Rudno

Prihlasovanie:                  Registrácia prostredníctvom internetu je možná do 18:00 dňa 30.4.2023
Registrácia je možná aj na mieste, najneskôr do 10:30
Prostredníctvom internetu na:
https://casomierapt.com/registracie/
(spustenie registrácie v 2. polovici mesiaca apríl 2023)

  1. Prvých 200 zaregistrovaných obdrží spolu so štartovným balíčkom (napoj, lístok na obed, reklamné a iné predmety) aj originálnu účastnícku medailu
  2. Pri registrácií na mieste štartovný balíček NIE JE Garantovaný, v cene štartovného je len občerstvenie po preteku

Štartovné:                          10 € (platba na mieste)

Prezentácia:                      Od 8:30 do 10:30

Každý pretekár obdrží štartovné číslo (+4ks špendlíkov) ktoré je povinný si pripnúť na tričko z PREDNEJ STRANY.

 Ďalej obdrží čip na nohu ktorý je takisto povinný umiestniť na oblasť členku.

Pri nedodržaní týchto podmienok nebude hodnotený vo výsledkovej listine.

Odporúčame každému prísť v dostatočnom predstihu alebo uprednostniť prihlasovanie vopred prostredníctvom internetu

Čas štartu:                          11:00

Vyhlasovanie výsledkov:

V mieste prezentácie do 2 hodín po dobehnutí posledného pretekára.

Ocenení budú:

  •  prví traja v každej kategórií, 
  • prví traja v celkovom poradí muži a ženy,
  • muž alebo žena ktorí stanovia nový traťový rekord                                        

Aktuálne traťové rekordy:           muži- DLUGOSZ Andrzej 36:53,6

ženy- PAULÍNYOVÁ Katarína 47:14

Ceny:                        Finančná odmena + vecné ceny

Sprchy:                       Zabezpečené v telocvični ZŠ Nitrianske Rudno (cca 800m od miesta prezentácie). WC sa nachádza v dome kultúry pri obecnom úrade.

Informácie:              0907 14 94 92- Ján Výškrabka,
0918 392 622- Marek Výškrabka
prípadne e-mailom na dhznrudno@gmail.com

Ostatné:               Súťažiaci svojim podpisom pred štartom:
–        potvrdzuje štart na vlastné riziko,
–        prehlasuje, že jeho zdravotný stav mu dovoľuje absolvovať dané preteky,
–        dáva súhlas na spracovanie osobných údajov podľa §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.
–        Súhlasí s propozíciami

Organizátor podujatia zabezpečí zdravotnícku pomoc na trati a v cieli.

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo na zmenu propozícií a zrušenie podujatia v prípade nepriaznivého počasia alebo iných vážnych dôvodov.

Používanie palíc pretekármi na trati nie je povolené!

                                      Protesty je možné podať do 10 minút od vyvesenia výsledkov.

Vzhľadom na to že trať vedie v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, žiadame všetkých pretekárov  aby rešpektovali nasledovné body:

                        – Pohybovať sa výhradne po vyznačených turistických chodníkoch

                        – Nezbierať rastliny ani živočíchy

                        – Nepoškodzovať vegetáciu, podložie a pôdny kryt

                        – Nespôsobovať nadmernú hlučnosť

                        – Neznečisťovať prostredie

Share This